Upskilling & Reskilling в Новата Реалност

Навлизането на нови технологии и постоянно променящите се нужди на клиентите насърчава много от компаниите да изградят култура на постоянно учене. Дигиталната ера създава нуждата от нови умения за служителите, които да подсигурят оцеляването и просперитета на организацията. Ние вярваме, че ситуацията около Covid-19 се яви като ускорител за нуждите от upskilling & reskilling, като компании от целия свят бяха принудени да напуснат техните офис пространства и да започнат работа от вкъщи. В резултат на възникналата ситуация на служителите им се наложи да разучат и приложат нови инструменти и платформи, които да им помогнат да се адаптират към новата реалност. В статията ще споделим 10 умения, които ние идентифицираме като критични, и няколко подхода и препоръки относно успешното изграждане на култура на учене.

Топ 10 Умения

Кои са уменията, които организациите трябва да развиват? Те могат да са специфични за различните организации, екипи или хора, но въпреки това, всяка организация, която предлага дигитални продукти и услиги, има нуждата да развие оределени критични умения за дигиталната ера.

Липсата на дигитални умения, която се очаква да засегне бъдещото развитие на компаниите в следващите няколко години, трябва да бъде адресирана сега, за да подсигури успеха на компаниите. Това би подсигурило работното място на служителите като им помогне да останат в крак с новостите и да се развиват в индивидуален и в професионален план. Споменатите фактори биха повлияли позитивно не само на организацията, но и на цялата икономика и общество.

 1. Agile
 2. Лидерски умения
 3. Анализ на данни
 4. Комуникационни умения
 5. Enterprise Architecture
 6. Съвременни езици за софтуерно разработване
 7. Управление на проекти
 8. Design Thinking & Customer Experience
 9. QA
 10. DevOps

В допълнение към изброените IT умения все повече компании търсят хора с бъдещи “меки” умения като способността лесно да се адаптират към нови ситуации, да са креативни, да прилагат критично мислене, да умеят да работят в екип и да притежават емоционална интелигентност. Притежаването на подобни умения може да има позитивно влияние върху взаимодействието ви с останалите колеги и ще ви даде повече увереност да ръководите проекти, разрешавайки възникналите проблеми по-бързо и по-продуктивно.

Подходи и Препоръки за Култура на Учене

 • Микрообучения

В сегашните времена на служителите им се налага постоянно да придобиват нови умения чрез обучения и междувременно да вършат оперативната си работа. За да се запази баланса между двете, компаниите преоткриват нови начини на учене. Микрообученията предоставят един по-бърз начин на усвояване на нови знания, предлагайки кратки видео или присъствени сесии, които позволяват на участниците да приложат научените знания почни мигновенно към реални проекти.

 • Приоритизиране на ученето

Служителите трябва да знаят, че усвояването на нови умения по време на работа е ценно. Лидерите и мениджърите е важно да насърчават подобни активности и да предоставят допълнителни трейнинг възможности.

 • Менторска програма

Менторската програма предоставя на новите служители начин да придобият нови знания, учейки се от по-опитни служители на организацията. Това им позволява освен на теория, да наблюдават как дадени умения се използват и в реалния живот, което ускорява процеса на учене.

 • Споделяне на знания

Развиването на практически общности в организацията помага на служителите да се учат един от друг чрез размяната на идеи и полезни препоръки във връзка със съществуващи проекти и проблеми.


Запазете Безплатна Среща с Нас за Изготвяне на Трейнинг Програма!

Вземете 10% намаление от обученията, които са част от новата ви трейнинг програма.


  Once you submit your request, we will get in touch with you to schedule a meeting.

  1. Свържете се с трейнинг експерт
  2. Обсъдете вашите трейнинг нужди
  3. Придобийте бъдещи умения и опит с модерни фреймуърк

  About the Author Dimitar

  Контакт за връзка

  Темата на статията беше представена от Димитър Георгиев, старши консултант и трейнинг мениджър в ITCE, по време на HR & Leadership Forum на Капитал на 25-ти Ноември 2020. Той отговаря за постоянното подобрение на трейнинг процесите в ITCE, както и за дизайна на образователните програми, които спомагат за организационните трансформации, upskilling & reskilling инициативи за дигиталната епоха, вътрешните академии и много други.

  Може да се свържете с Димитър относно вашите upskilling & reskilling инициативи на следния имейл: dimitar.georgiev@itce.com


  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close