[Webinar Recap]- Трите най-важни съвета за успешно Agile Лидерство

В последните години се наблюдава нарастващ брой от компании, които са изправени пред нуждата от промяна към Agile начин на работа, която да им помогне да запазят своята конкурентноспособност на пазара. За да потръгне успешно тази трансформация се изискват и опитни Agile лидери, които да направляват организацията в правилната посока и да служат като вдъхновение за всички останали.

На 14-ти октомври имахме удоволствието да приветстваме виртуално участниците от уебинара в новия дом на ITCE в Sofia Tech Park и да се запознаем с опита и гледните точни на нашите панелисти, които обсъдиха темата за Agile Лидерството и споделиха полезни и интересни съвети.

В тази статия сме ви подготвили 3-те основни теми от изминалото събитие, които да вземете предвид при изграждането на Agile лидери. Highlights alert!

Работа в Екипи

В една agile организация от огромно значение е екипната работа, като тенденцията на компаниятa да иновира в темпо се определя директно от способността й да прави екипи, които включват хора с разнообразни профили – продуктови мениджъри, маркетинг комуникации, софтуерни инженери, експерти по сигурност на информацията и т.н. Това прави ролята на лидерите в тези екипи изключително важна, тъй като от тях зависи успешното разпределение на задачите и изграждането на доверие измежду членовете на екипа.

“В днешно време иновацията се прави не от гениални таланти, а от екипи, в които лидерът е този, който трябва да представи различията като ценност, а не като пречка.”

Нина Проданова-Йоцева, съосновател и старши консултант в ITCE

Интегриращата роля на лидерите се състои в това да комуникират с екипа ясна обща цел, да пренасят знание от една област в друга и да дават гласност и възможност на хората от екипа да взимат решения според своята роля.

Предразполагаща Работна Среда

  • Самоосъзнаване

За изграждане на доверие между лидера и екипа е важно първо agile лидерът да покаже доверието си в хората. Самоосъзнатите лидери не се страхуват да бъдат уязвими и да признават своите грешки, което заздравява връзката между него и екипа.

  • Насърчаване на участие по време на ритуали

Всеки член от екипа трябва да бъде насърчен да изкаже своята идея и гледна точка по даден въпрос, за да се има предвид мнението на целия екип преди дадено решение да бъде взето. Кратките brainstorming сесии могат да бъдат полезни в такива ситуации, тъй като дават допълнително време на хората от екипа да помислят преди да споделят.

  • Психологическата безопасност

Прекаленият контрол унищожава средата на доверие. Правилата в дадена компания трябва да дават на хората свободата да взимат решения и да се учат от направените грешки. За допринасянето към безопасна работна среда правилата трябва да се спазват и е от значение да има ясни последствия за тези, които ги нарушават.

Промяна на Организационната Структура

За да успее един лидер да въведе agile начините на работа и мислене в компанията, то промяната на организационната структура заема съществена роля в този процес. Тази трансформация би спомогнала за премахване на бариерите, които възпрепятстват постоянната иновация на продуктите. Друга необходима промяна се забелязва при линейните мениджъри, които се налага да намерят своите нови роли в компанията. Гъвкавостта, която agile предлага, позволява на екипите да са самоуправляващи се и динамични, което означава, че хората могат да минават от екип в екип в зависимост от нуждите на клиентите и да влизат в различни роли.

Препоръчани книги

  1. One Mission: How Leaders Build a Team of Teams 
  2. Turn the Ship Around!: A True Story of Turning Followers into Leaders 
  3. Dare to Lead: Brave Work. Tough Conversations. Whole Hearts. 
  4. Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win 
  5. No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention 
  6. Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don’t 
  7. Leading Change: An Action Plan from the World’s Foremost Expert on Business Leadership 

Статии

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close