[Webinar Recap] – ITIL’s Paradigm for Success

В следната блог статия може да намерите обобщени основните теми покрити по време на Q&A сесията от изминалия уебинар “ITIL’s Paradigm for Success”. Събитието беше с основен фокус върху 3-те ключови новости в ITIL методологията – ITIL Extension Modules, ITIL Practice Manager и политиката за обновяване на сертификации. Нашите гост лектори споделиха и ценни съвети във връзка с техния път към усвояването на ITIL и как методологията им е помогнала в постигането на бизнес целите.

Q1: Има ли в ITIL 4 насоки за Digital Product Management?

Както може би е известно, ITIL 4 адресира не само управлението на услугите но и управлението на продуктите. Съвсем накратко концепцията в ITIL 4 е, че организациите базират своите Услуги на един или повече от своите Продукти. Т.е. краткия отговор е – ДА. Темите за жизнения цикъл и управлението на продукти са засегнати донякъде в High Velocity IT (HVIT) и доста по детайлно в Drive Stakeholder Value (DSV) публикациите. В последната книга е описано генерично Customer Journey, което започва с идентифицирането на нуждите на пазарите и клиентите, идентифициране на проблемите на клиентите, които искаме да искаме да разрешим, използвайки различни техники като Design Thinking например. Пътешествието продължава с описание на това как да изграждаме и развиваме взаимоотношенията с клиентите, как да сключваме договори и споразумения, как да въведем (onboarding) клиентите в новите продукти и услуги, като продължава до реализирането и измерването на стойността, която създаваме с клиентите. От тази гледна точка ITIL 4 DSV публикацията разглежда управлението на продукти (и услуги базирани на тях) от край до край.  

Q2: Изисква ли се подновяване на сертификатите на определен период?

Да, от началото на 2023г и съгласно новата програма за непрестанно професионално развитие на PeopleCert всички кандидати, притежаващи ITIL® 4 сертификат могат да изберат да подновят сертификата си в рамките на три години от първоначалната дата на сертификацията. Може да научите повече за новостите около обновяването на ITIL 4 сертификациите в следната блог статия.

Можете да видите датата за подновяване във Вашия акаунт в PeopleCert.

Q3: CPD точките за поддържане на валидна сертификация само от обучения ли идват?

Не. Точките за CPD могат да се записват в 3 различни категории: професионален опит, професионално образование и общност. Примери за дейности по категория може да намерите в таблицата по-долу:  

Q4: Каква е задължителната последователност, в която трябва да се взимат модулите за различните journeys?

Детайли за предварителните изисквания за всеки модул можете да намерите на сайта на PeopleCert. За това ние ще се спрем на практическите препоръки:

  • Manager’s journey – след ITIL Foundation, логичната следваща стъпка е Create Deliver and Support. За покриването на останалите модули от ITIL Managing professional нямаме специфична препоръка – можете да се съобразите с графика на обученията и с вашия собствен такъв.
  • Leader’s Journey – Тук препоръката е след ITIL Foundation да преминете Direct Plan and Improve, след това силно препоръчително (макар и не задължително) е да преминете през High Velocity IT и последно да покриете Digital and IT Strategy модула.
  • Practitioner’s Journey – тук няма варианти – последователността е ITIL Foundation, Create Deliver and Support и след това избрания Practice Manager модул.

Последователността на модулите от различните ITIL4 пътеки може да разгледате и на следната страница.

Q5: По какъв начин може да се съчетаят Scaled Agile и ITIL добрите практики? Допълват ли се като методологии?

Когато говорим за неща като дигитализация, доставка на стойност или пък превръщането на промените в предимство, то съчетаването на Scaled Agile Framework (SAFe) и ITIL първоначално може да прозвучи като добавянето на вода в горещо олио. В действителност това може да бъде рецепта за успех.

Ако например заложим на SAFe за разработката на дигитални продукти, което внася гъвкавост и динамичност, ITIL добавя структурата, необходима за управлението на IT услугите.

Към това можем да добавим и неща като управление на промените – Съчетавайки адаптивния подход на SAFe със структурираните процеси за управление на промените в ITIL, организациите могат да се адаптират бързо към променящите се бизнес изисквания, без да жертват стабилността.

Ключов момент е и комуникацията. Интегрирането на ефективните комуникационни канали на ITIL с agile работната среда на SAFe може да улесни по-добрата координация и сътрудничество между екипите.

И не на последно място и двете рамки имат множество директни допирни точки, като например непрекъснатото подобрение. SAFe стимулира иновациите, докато ITIL би гарантирала, че качеството и надеждността не са компрометирани.

Q6: Как ITIL адресира предизвикателствата идващи от набиращи скорост технологии като AI, IoT и Blockchain?

Предизвикателствата идващи от описаните технологии и концепции, както и много други, са адресирани в няколко от ITIL 4 публикациите – базовото ниво на технологиите се покрива в Create Deliver and Support, оперативните аспекти, както и организационните проблеми като етика, безопасна среда и т.н., се покриват в High Velocity IT, а стратегическите аспекти като управление на рисковете идващи от тези технологии се покриват в Digital and IT Strategy модула.

Q7: Сертификат получен през 2006г. от EXIN за ITIL v.3 Foundation необходимо ли е да се поднови?

Да, необходимо е този сертификат да бъде подновен като преминете към ITIL версия 4, взимайки обучението и сертификационния изпит за ITIL4 Foundation.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close