Защо да тагвам? Защо не е тагнато? Коя е Джира? Какво има в рилийза? Какво правихме две седмици?

Част от нормалните въпроси, които сме си задавали през годините и заеманите позиции, но удобно сме забравили и чиито отговори очакваме всеки да знае.

Като програмист очаквах хората да знаят това, което аз, да се държат така, както аз и на всички въпроси отговарях, вдигайки ръце – “но то е логично” (тайно ядосвайки се с въпроса – как може това да не го знаят?).

По-късно заедно с няколко колеги ни се наложи да се превъзпитаме, защото бе необходимо да излезем на пазара, където никой не ни смила задачите, сами трябва да планираме работата си, трябва да поддържаме продуктите си и трябва да научим други хора да работят като нас. И се оказа, че гледайки от своята градинка, не съм разбирал чуждите проблеми. Оказа се, че съседите съвсем не са глупави, техните градинки имаха собствени предизвикателства – някои, причинени от сянката на растенията в моята.

Но стига битова метафора. Колко Ви е позната следната екшън сцена:

  • Младши програмистите са уплашени от това, че не знаят какво е процес, как си взаимодействат хората, защо се правят нещата, които се искат от тях.
  • Старшите програмисти предпочитат сами да обучават младшите програмисти, но често ги затрупват със страховита информация, изпускайки важните, разбира се, логични за тях детайли. И, разбира се, бързо се демотивират, защото са претрупани със задачи за разработка, а някой иска от тях да бъдат и учители.
  • Отделите по оперативна поддръжка се разочароват заради некомуникирани “логични” детайли.
  • Планиращите звена са в хаос, защото някой не си е затворил задачите (неразбирайки защо въобще е важно това).
  • И никой не може да се върне към предишна версия, защото няма бранчове и тагове.
  • А дори и да се върне към предишна версия, никой не знае какво трябва да прави тя поради наличната, но безполезна документация.

Сочещи пръсти, кръстосващи се в различни посоки.

Как се решават подобни организационни конфликти?

Удобно – решението на проблемите е наречено “достигане на зрялост на организацията”.

Организационната зрялост е концепция, която изисква дългосрочна стратегия и перспективен поглед върху всички стратегически, бизнес и тактически отношения.

Различните източници разделят организационната зрелост в различни категории, но за удобство бихме изтъкнали следните аспекти:

  • Хора – най-ценният актив на организациите, който се адаптира в бизнес флората днес
  • Процеси – източник на много удобства и прозрачност, но често, по мои наблюдения, взимани за закон и източник на конфликти
  • Технологии – инструментите, без които не можем да бъдем конкурентни, но с чиято употреба често прекаляваме или използваме на неподходящи места
  • Business Intelligence – анализ на вътрешни и външни данни и обстоятелства

Достигането на приемливо ниво на функциониране е адресирано в много материали, авторите на които разглеждат възможните подобрения от гледна точка на своите специалности (управление на човешки ресурси, IT service management, бизнес анализ и т.н.), но общото между всички подходи е правилната организация и подходящото образоване на участниците в нея.

Под образоване не се конкретизира технологичното такова, а цялостното познаване на внедрените процеси в компанията, добрите практики извън тях, действащите политики и изключително важно – тяхната цел и механизмите за промяна.

Познаването на съвременните тенденции при дизайн, разработка, управление и експлоатация на IT продуктите позволява ефективното устройствено оптимизиране. Непознаването им води до “кръпки” в процесите – поставени от гледна точка на силозите, в които функционират различните звена, често пречещи на взаимодействащите с тях отдели.

Споделете Вашите виждания за достигане на организационна зрелост! Според Вас подходяща програма за обучение на всички хора, функциониращи в една компания, би ли помогнала за снемане на напрежението и постигане на истинското измерване, и оптимизиране на процеси, и взаимодействието между тях? Колко подходяща би била програма за обучение “от край до край”, така че всеки да разбира как се прави ценова оценка, дизайн, управление, разработка, внедряване и експлоатация?

Какъв е Вашият опит в достигането на необходимата от Вашата организация зрелост? Достигнали ли сте момента, в който процесите и отношенията са обект на постоянно измерване, анализ и подобрение?

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close