Business Analysis Foundation

BA110 | 2 days | €495Всички цени са без ДДС.

Придобийте необходимите знания и умения за ефективно анализиране, документиране и валидиране на изискванията в ИТ проектите.

Накратко за обучението

Добре установеният и формален подход за развиване и управление на изискванията е основоположно умение както за бизнес анализаторите, така и за други роли в проектите. От всички процесни подобрения, които бихте могли да предприемете, практиките за управление на изисквания, са едни от най-полезните подобрения.

Business Analysis Foundation обучението цели да предостави знание и практика в задачите, свързани с идентифициране на заинтересовани страни в проект, събиране и анализ, документиране, приоритизиране, валидиране и контрол на изискванията.Обучението включва множество упражнения и казус (case study), за да може участниците приложат придобитите знания и също така, ще получат шаблони на документи, използвани в практиката от бизнес анализатори.

Преди познато като Requirements Gathering (събиране на изисквания), Business Analysis Foundation обучението цели да даде на участниците цялостна представа за добрите практики в бизнес анализа като допълнение към фокуса върху събирането на изисквания.

За Затворени Групи

Провеждайки обучението в затворена група ние подсигуряваме, че може да се обърне специално внимание на реален работен казус, да се подобри работата в екип и да се изяснят роли и отговорности в екипа, ако такава нужда съществува.

Свържете се с нас за безплатна консултация как да извлечете максимума от това обучение!

Инструктори

С богат опит и многобройни успешно завършени консултантски проекти в областта на бизнес анализа и enterprise архитектурата, нашите инструктори ще ви помогнат да усъвършенствате вашите познания и практики.

Светослав Илиев

Старши Консултант и Трейнър

Светослав специализира в Agile Frameworks, Agile Service Management, DevOps, ITIL, и ServiceNow. Той има богат опит (10+ години) в управлението на ИТ услуги в големи организации, с фокус върху внедряването и оперирането на услуги, както и на управлението на взаимодействие с клиенти, заинтересовани страни и управлението на service desk екипи.

Какво ще научите

УЧЕБНИ МОДУЛИ:

 • Въведение “Бизнес анализ”
 • Основни термини и понятия
 • Изисквания и проекти
 • Събиране и управление на проектни изисквания
 • Основни умения и качества необходими на бизнес анализатора
 • Изисквания в agile проекти
 • Методи за документиране на изисквания

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението предоставя на участниците солидна основа в бизнес анализа. След приключване на трейнинга, те ще могат да:

 • Планират усилията за събиране на изискванията, за да подсигурят оптимална продуктивност
 • Идентифицират и работят близо със заинтересованите страни, за да постигнат стойностен краен проект или продукт
 • Развият основоположни за бизнес анализатора умения
 • Практикуват различни подходи в зависимост от типа на проекта и методологията за управление на проекти
 • Чрез реалистичен казус (case study)и упражнения, участниците ще открият и практикуват ефективни техники за събиране, анализ, документиране, валидиране и проследяване на изискванията

Calendar

Често задавани въпроси

За кого е подходящо обучението? 

Всеки е добре дошъл да участва. Специфични роли, които ще извлекат много ползи от обучението са Project Managers, Business Analysts, Developers, QA Specialists и ИТ специалисти, които имат нужда от развитие на уменията и практикуване на процеса по управление на изискванията. 

Има ли предварителни изисквания за участие в обучението? 

Не, не е необходим специфичен предварителен опит. 

Свързани обучения

Регистрация


  След като попълните формата, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим интереса Ви и присъствието Ви в обучението.

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close