The Challenge of Egypt-бизнес симулация за управление на проекти

P620 | |

Независимо дали вашата компания управлява проектите си по традиционен или Agile начин, тази симулация ще ви помогне да разкриете и експериментирате с добри практики и трудни ситуация по пътя към успешния проект, и всичко това в ден изпълнен с много забава.

Накратко за симулацията

Бизнес симулацията за Управление на проекти – Предизвикателството на Египет (“The Challenge of Egypt”) въвлича участниците в интересен сюжет и интерактивна среда, в която имат възможността да ‘учат чрез практика’ (learning by doing) как да прилагат добри практики в управлението на проекти. Играта има силен фокус върху справянето с трудни ситуации типични за един проект.

Симулацията ни връща в Древен Египет, където фараонът заповядва на лидера на ръководната група да построи пирамида, те назначават ръководител на проекта и събират екип за осъществяване на проекта. Екипът трябва да се справи с всички видове инциденти и пречки, които възникват, за да осигури постигането на целите по отношение на обхвата, качеството, времето и разходите.

Бизнес симулацията се предлага в две версии:

 • Традиционна версия
 • Project Management и Agile

Успешно управлявайте проектите си

Получете представа за необходимите знания, умения и поведение, за да управлявате успешни проекти. Научете как да прилагате добри практики базирани на PRINCE2® и PMBOK® (PMI®).​

Комуникацията е ключова!

В бизнес симулациите, както и в реалните проекти, времето никога не е достатъчно, а когато проблеми продължават да се случват, комуникацията остава ключова. Идентифицирайте подобрения в екипната работа и в начина, по който управлявате проекти.

Практика!

Бизнес симулацията ви дава възможност да научите същността на управлението на проекта чрез метода “учене чрез действие”.


“Challenge of Egypt” бизнес симулацията е разработена от нашия холандски партньор GamingWorks и е популярна в страни от целия свят като ценен метод за ученето на добри практики в управлението на проекти.


Какво ще научите

 • Анализ на най-добрите практики за Управление на проекти и тяхно ефективно използване
 • Увеличаване на изпълняемостта на проекта и стойността
 • Задълбочени познания за ролите и зависимостите в проекта чрез развиване на комуникационните компетенции в екипа.
 • Теорията се превръща в практика
 • Знания как фокусът да остане върху клиентите и определяне на правилните приоритети въз основа на изискванията на клиента
 • Подобряване на работа в екип и да се идентифицират точките на подобрения в начина, по който се управляват и изпълняват проектите.

Стъпките на провеждане на бизнес симулацията:

По време на на бизнес симулация “Предизвикателствата на Египет”, екипът ще проведе серия от ретроспективи, които да засилят процеса на учене:

 • Наблюдение и обратна връзка в края на всеки кръг от бизнес симулацията;
 • Споделяне на опит между екипите;
 • Анализ на резултатите от всеки екип и оценяване на ситуациите;
 • Заключения и препоръки за подобрение.

Фасилитатори

Срещнете се нашия екип от трейнъри в областта на Управлението на проекти и фасилитатори на бизнес симулации. Нашите инструктори притежават многобройни сертификации и години опит в управлението на сложни проекти. 

Светослав Илиев

Старши Консултант и Трейнър

Светослав специализира в Agile Frameworks, Agile Service Management, DevOps, ITIL, и ServiceNow. Той има богат опит (10+ години) в управлението на ИТ услуги в големи организации, с фокус върху внедряването и оперирането на услуги, както и на управлението на взаимодействие с клиенти, заинтересовани страни и управлението на service desk екипи.

Деница Денева

Старши Консултант и Трейнър

Деница специализира в ITIL и ServiceNow. Тя има богат опит и доказани резултати (10+ години) в областта на ИТ и управлението на ИТ услуги с фокус върху внедряването, оперирането и трансформирането на ИТ услуги, управлението на хора и взаимодействие с клиенти и заинтересовани страни.

Често Задавани Въпроси

За кого е подходящо обучението?

Обучението е подходящоза всеки професионалист, който има опит с управлението на проекти, е въвлечен в или е повлиян от проект или промяна в компанията. Това могат да бъдат (но не само): мениджъри на проекти, мениджъри на ИТ проекти, координатори на проекти, мениджъри на екипи, мениджъри на продукти, мениджъри на програми, членове на екипи по проекти, експерти, анализатори, заинтересовани страни или мениджъри, които искат да извлекат повече стойност от своите проектни екипи.

Има ли предварителни изисквания за посещаване на бизнес симулацията?

Не, няма предварителни изисквания.

Може ли обучението да бъде персонализирано?

Да! Ако организирате обучение за група от една организация, можем да дискутираме силните страни и областите, където има нужда от подобрение на уменията за управление на проекти на екипа. По време на симулацията това може да се отрази на програмата, така че участниците да подобряват нужните качества.

PMI-ACP is a registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 

Свързани курсове

Регистрация


  След като попълните формата, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим интереса Ви и присъствието Ви в обучението.

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close